Hur mycket kostar hårdvaran för din laddlösning?

Här kan ni få en bra överblick genom att själva välja vilka önskemål ni har för att sedan få ett estimat på hårdvarukostnaden för laddstationer i er bostadsrättsförening. Kostnadsestimatet är ett bra underlag för vidare diskussion i er styrelse och är inte bindande.

Vill ni sedan ha en skarp offert så kontakta oss, så tittar vi djupare på just era förutsättningar så som platsens förutsättningar, huvudsäkring mm.

Gör ditt val och skriv ut

Nedan väljer du antal parkeringsplatser, vilken effekt ni vill ha på laddstationerna och om ni vill ha dem monterade på vägg eller stolpe. Du kan sedan skriva ut underlaget eller skicka det till din mejl och ta med dig till ditt styrelsemöte för diskussion.

Vill ni starta dialogen med oss redan nu?

Fyll i kostnadsestimatet och skicka in via formuläret på nästa sida.

Viktigt att veta

Detta kostnadsestimat baseras enbart på hårdvaran, därmed ingår ej tillval som installation, lastbalansering, laddkablar och tillkommande kommunikationsutrustning. Däremot får du på nästa sida en bild över ungefär vilka kostnader som kan tillkomma.

Pengar att spara

Investeringsbidraget från Naturvårdsverket är inte inkluderat i kalkylen. Det söker ni själva och ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddplats. Ni har ett år på er att använda er av bidraget efter ansökan är inlämnad.

 

Välj antal duo-laddboxar

Vattenfall InCharge Brf kostnadsestimat